Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 2023
ακολουθήστε τον ΠΣΛ στα social media:  

Τα Μέλη της ΟΕΕΔΡΟ

  • Καλαιτζίδου Κατερίνα, λογοθεραπεύτρια, μέλος Π.Σ.Λ.
  • Κλάδου Μαρία, λογοθεραπεύτρια, μέλος Σ.Ε.Λ.Λ.Ε.
  • Μαρούσος Δημήτρης, λογοθεραπευτής, μέλος Π.Σ.Λ.
  • Μάντζιαρη Δήμητρα, μέλος Π.Σ.Λ
  • Ορφανίδου Ιωάννα, λογοθεραπεύτρια, μέλος Π.Σ.Λ.
  • Σπυρίδης Ηλίας, Λογοθεραπευτής
  • Σταμέλου Τζωρτζίνα, Λογοθεραπεύτρια
  • Φούρλας Γιώργος, λογοθεραπευτής, μέλος Π.Σ.Λ.
  • Χωριανοπούλου Μιρέλα, Φιλόλογος, Πρόεδρος της Πρωτοβουλίας Προσώπων που Τραυλίζουν

Η ΟΕΕΔΡΟ ακολουθεί το καταστατικό λειτουργίας του ΠΣΛ. Τα μέλη της, ζουν και δραστηριοποιούνται σε διάφορα γεωγραφικά σημεία της Ελλάδος. Η συμμετοχή στην ΟΕΕΔΡΟ είναι εθελοντική. Οι συναντήσεις γίνονται μέσω βινετοσυνδιαλέξεων skype ,ενώ μία φορά το χρόνο οργανώνεται και φυσική συνάντηση των μελών.

Η ομάδα παραμένει ανοιχτή σε πιθανές προτάσεις συνεργασίας προς όφελος του Προσώπου που Τραυλίζει. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του ΠΣΛ στο info@logopedists.gr

Η ΟΕΕΔΡΟ καλωσορίζει νέα μέλη με ειδικό ενδιαφέρον στον τραυλισμό και τις διαταραχές ροής ομιλίας. Οι ενδιαφερόμενοι εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στην ομάδα στην γραμματεία του ΠΣΛ.

Αφού μεσολαβήσει σύντομο αρχικό στάδιο γνωριμίας, το νέο μέλος αναλαμβάνει ενεργό δράση και συνεργάζεται με τα παλαιότερα μέλη στον προγραμματισμό και την υλοποίηση νέων δράσεων/έργων.