ακολουθήστε τον ΠΣΛ στα social media:  

IALP

IALPlogo
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός IALP (Διεθνής Οργανισμός Λογοθεραπευτών – Φωνιάτρων), αποτελείται από επαγγελματίες επιστήμονες λογοπεδικούς – λογοθεραπευτές και φωνιάτρους, που ασχολούνται με την επικοινωνία, φωνή, λογοθεραπεία, ακουολογία και την κατάποση.

Ο κάθε επαγγελματίας μπορεί να γίνει μέλος του IALP σαν φυσικό πρόσωπο.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση στα αγγλικά : www.ialp.info

 


The mission of IALP is to improve the quality of life of individuals with disorders of communication, speech, language, voice, hearing and swallowing.

IALP will:

  1. Facilitate science, education and clinical practice through international cooperation and collaboration;
  2. create and share knowledge, skills and information;
  3. provide a platform for international networking and advocacy.

Kind Regards,
Vanessa Borg
IALP Office


Αγαπητοί Συνάδελφοι των αδελφών συλλόγων,

Σε πρόσφατη συνάντηση του, το Διοικητικό Συμβούλιο του IALP, προχώρησε σε αναθεώρηση του κειμένου για την Αποστολή και το Όραμα του IALP, το οποίο έχει ως εξής :

Το Όραμα του IALP

Το όραμα του IALP, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι η διευκόλυνση της καλύτερης κατανόησης , της θέσης των ατόμων με διαταραχές της επικοινωνίας και της κατάποσης, της γνωριμίας μαζί τους και της παροχής φροντίδας προς αυτά.

Η Αποστολή του IALP

Η αποστολή του IALP είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με διαταραχές της επικοινωνίας , του λόγου , της ομιλίας, της φωνής , της ακοής και της κατάποσης .

Το IALP θα :

  1. διευκολύνει τις επιστημονικές , τις εκπαιδευτικές και τις κλινικές πρακτικές μέσω της διεθνούς συνεργασίας και σύμπραξης.
  2. δημιουργήσει και θα συμβάλλει στην διάχυση της γνώσης, των δεξιοτήτων και της πληροφόρησης .
  3. παρέξει μια πλατφόρμα για τη διεθνή δικτύωση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με τις προαναφερθέντες διαταραχές.

Με Φιλικούς Χαιρετισμούς,
Vanessa Borg
Γραφείο IALP