ακολουθήστε τον ΠΣΛ στα social media:  

ESLA


Μέλος του ESLA
Μόνιμη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Λογοπεδικών και Λογοθεραπευτών

Ο Π.Σ.Λ. είναι ιδρυτικό μέλος του ESLA που έχει την έδρα του στο Παρίσι και είναι η Μόνιμη Ευρωπαϊκή επιτροπή Λογοπεδικών- Λογοθεραπευτών.

Αποτελείται από 35 διαφορετικές οργανώσεις, συλλόγους λογοπεδικών-λογοθεραπευτών στην Ευρώπη.

Επίσημες γλώσσες είναι τα γαλλικά και τα αγγλικά.

Εκπρόσωποι του Π.Σ.Λ. στο ESLA είναι η Δρ. Βλασσοπούλου Μαρία, Αντιπρόεδρος της επιτροπής εκπαίδευσης και η κυρία Μάντακα-Brinkmann Ελληάννα, μέλος της επιτροπής για την πρακτική στην λογοθεραπεία.

Μέλη του ESLA είναι οι Ευρωπαϊκοί σύλλογοι που πληρούν τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται από γενική συνέλευση. Τα μέλη των συλλόγων αυτών είναι και τακτικά μέλη του ESLA.

Για περισσότερες πληροφορίες στα γαλλικά και τα αγγλικά στην ιστοσελίδα : www.eslaeurope.eu


  1. Η σημασία των όρων Λογοθεραπευτής – Λογοπεδικός
  2. Επαγγελματικό Προφίλ Λογοθεραπευτή
  3. Γιατί Λογοπεδικός με – ε – και όχι με – αι –