ακολουθήστε τον ΠΣΛ στα social media:  

Διοικητικό Συμβούλιο

Συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου

Το Δ.Σ. συνεδριάζει κάθε τρεις μήνες και παράλληλα γίνονται και επιπλέον διοικητικά κυρίως διαδικτυακά για θέματα που χρήζουν άμεσης απόφασης.

Προεδρείο

Πρόεδρος
Μύρκος Βασίλειος

Αντιπρόεδρος
Μάντακα-Brinkmann Ελληάννα

Γ. Γραμματέας
Κούτρας Σπυρίδων

Ταμίας
Αναγνώστου Φλώρα

Μέλη

Οικονομίδου Ευαγγελία

Πατριάρχη Ελένη

Ρόγκας Κωνσταντίνος

Τούφας Κωνσταντίνος

Σάντρα Βαΐτση

Σύμβουλοι στήριξης Δ.Σ.

Καλομοίρης Γιώργος
Φραγκούλη Αθηνά
Χαραλάμπους Ελένη

Εξελεγκτική Επιτροπή

Αποστολοπούλου Νάνσυ
Μπέρτου Γεωργία
Σαντζακλή Στέλλα

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής:

Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει δυο φορές τον μήνα στην έδρα του Π.Σ.Λ. και αποτελείται από 3 μέλη του Δ.Σ.