ακολουθήστε τον ΠΣΛ στα social media:  

Τρίπτυχα Φυλλάδια

Ήξερες ότι…;
Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή

Τι είναι
η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή;

Ερωτηματολόγιο για την ανάπτυξη του λόγου παιδιών 18 μηνών

Ερωτηματολόγιο για την ανάπτυξη του λόγου παιδιών 2,5 ετών

Ερωτηματολόγιο για την ανάπτυξη του λόγου παιδιών 3,5 ετών

Ερωτηματολόγιο για την ανάπτυξη του λόγου παιδιών 4,5 ετών

Ανάπτυξη λόγου
έως 1 έτος

Ανάπτυξη λόγου
1 έως 2 ετών

Ανάπτυξη λόγου
2 έως 3 ετών

Ανάπτυξη λόγου
3 έως 4 ετών

Ακούγοντας… σ’ ένα κόσμο γεμάτο θόρυβο

Αφίσα Πρόληψη Δυσκολιών
Λόγου-Ομιλίας

Προβλήματα
Ακοής και Λόγος

Αυτισμός
Π.Σ.Λ.

Μητρική Γλώσσα = Η Γλώσσα της Καρδιάς

Χτίζοντας το προφίλ του Λογοπεδικού Π.Σ.Λ.