Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 2023
ακολουθήστε τον ΠΣΛ στα social media:  

Η Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος στις Διαταραχές Ροής της Ομιλίας (ΟΕΕΔΡΟ)

Είναι επιτροπή του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών (Π.Σ.Λ.), που προωθεί επιστημονικά, ερευνητικά και επαγγελματικά θέματα που αφορούν στις διαταραχές ροής της ομιλίας, καθώς και στην υποστήριξη των δικαιωμάτων των προσώπων που τραυλίζουν.Η ομάδα λειτουργεί από τον Ιανουάριο 2008 και η σύνθεσή της ανανεώνεται ανά διαστήματα.

Βασικός στόχος της ΟΕΕΔΡΟ είναι να υποστηρίξει τα Πρόσωπα που Τραυλίζουν και να ενδυναμώσει το περιβάλλον τους (γονείς, παιδιάτρους, ειδικούς, εκπαιδευτικούς, κοινότητα) προς όφελος τους. Με τον τρόπο αυτό απαντά στη συνολική εμπειρία του προσώπου που τραυλίζει και περιορίζει το αρνητικό αντίκτυπο της δυσχέρειας ροής ομιλίας στην επικοινωνιακή του λειτουργικότητα.