Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 2023
ακολουθήστε τον ΠΣΛ στα social media:  

Γενικοί Στόχοι της ΟΕΕΔΡΟ

 1. H ενημέρωση, καθοδήγηση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με τις διαταραχές ροής της ομιλίας.
 2. H διοργάνωση δράσεων με στόχο την ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των συναδέλφων σε θέματα διαταραχών ροής της ομιλίας.
 3. H επιστημονική καθοδήγηση, συμβουλευτική, γνωμοδότηση, υποστήριξη του ΠΣΛ και των επιτροπών του σε θέματα διαταραχών ροής της ομιλίας (π.χ. επιλογή σεμιναρίων, έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις, κλινικά θέματα, δεοντολογία, κλπ).
 4. H ανταλλαγή και η καταγραφή πληροφοριών και δεδομένων για ο,τιδήποτε συμβαίνει επιστημονικά, κλινικά και στην παροχή υπηρεσιών για τις διαταραχές ροής της ομιλίας, στην Ελλάδα.
 5. Η ενίσχυση – προώθηση του επαγγέλματος σε σχέση με τις διαταραχές ροής της ομιλίας.
 6. Η ανάπτυξη δράσεων που υποστηρίζουν το κλινικό έργο του λογοθεραπευτή και προωθούν την επιστημονική γνώση και εξειδίκευση στις διαταραχές ροής της ομιλίας (π.χ. σεμινάρια, συνέδρια, κλινικά εργαλεία και πρωτόκολλα, έρευνα, κλπ)
 7. Η διατύπωση επιστημονικών κειμένων θέσεων σχετικά με τις διαταραχές ροής της ομιλίας
 8. Η θέσπιση των κριτηρίων κλινικής εξειδίκευσης στις διαταραχές ροής της ομιλίας.
 9. Η διασύνδεση και συνεργασία με συλλόγους, οργανώσεις και φορείς που σχετίζονται με τις διαταραχές ροής της ομιλίας.
 10. Η υποστήριξη των ατόμων που τραυλίζουν για τη διεκδίκηση δικαιωμάτων.
 11. Η εδραίωση μιας κοινής βάσης για την κατανόηση των διαταραχών ροής της ομιλίας με χρήση κοινού λεξιλογίου και τη συμφωνία επί ορισμών και όρων.
 12. Η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και η καθοδήγηση των Προσώπων που τραυλίζουν και των σημαντικών προσώπων στο περιβάλλον τους.