ακολουθήστε τον ΠΣΛ στα social media:  

Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος Διγλωσσίας-Πολυγλωσσίας

Συντονιστές: Βλασσοπούλου Μαρία, Κούτρας Σπύρος

Μέλη: Άσλεϋ Παρασκευή – Ελίζαμπεθ, Διαμαντή Μαρία, Κιτσώνα Μαριάνα, Κουτσιανάς Παντελής, Μαραγκάκη Ηλέκτρα, Παπαδοπούλου Κελίνα, Πουλημένου Δέσποινα, Σπυριδωνίδου Γεωργία.

Διγλωσσία είναι η ικανότητα κατανόησης και/ή χρήσης δύο ή περισσότερων γλωσσών. Ως εκ τούτου, ο όρος περιλαμβάνει την «πολυγλωσσία», η οποία είναι η γνώση ή/και η χρήση πολλών γλωσσών. Τα άτομα μπορούν να θεωρηθούν δίγλωσσα, ανεξάρτητα από το επίπεδο επάρκειας που έχουν σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Τα δίγλωσσα άτομα είναι ευάλωτα σε λανθασμένες διαγνώσεις όπου η διαφορετικότητα εκλαμβάνεται εσφαλμένα ως διαταραχή. Εάν χρησιμοποιηθούν γλωσσικά ή/και πολιτισμικά ακατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης για την επίτευξη διάγνωσης, θα προκύψει ελλιπής εικόνα των δεξιοτήτων τους.

Οι λογοθεραπευτές πρέπει να έχουμε την ικανότητα να ξεπεράσουμε γλωσσικά, πολιτισμικά και επικοινωνιακά εμπόδια που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την κατάλληλη αξιολόγηση και παρέμβαση προκειμένου να παρέχουμε δίκαιη πρόσβαση σε όλους.

Ο Στόχος της ομάδας θα είναι πρωταρχικά η πρόληψη αναφορικά με τη διγλωσσία.

Οι επιμέρους στόχοι θα εστιάσουν στην:

  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού με εστιασμένες δράσεις
  • Ενημερωτικό υλικό για τα οφέλη της διγλωσσίας
  • Κοινές δράσεις με συγκεκριμένους φορείς (ΜΚΟ)
  • Δημιουργία κατάλληλων πρωτοκόλλων για την διερεύνηση και αξιολόγηση της διγλωσσίας
  • Συμμετοχή της ομάδας σε διεθνή forum