ακολουθήστε τον ΠΣΛ στα social media:  

Ιστορικό Πανελλήνιου Σύλλογου Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών (Π.Σ.Λ.)

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών (Π.Σ.Λ.) ιδρύθηκε το 1982 και τα μέλη του καλύπτουν όλες σχεδόν τις γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδας.

Ο Π.Σ.Λ. δραστηριοποιείται σαράντα χρόνια και οφείλει τη λειτουργία του στα μέλη του, τα οποία με την εθελοντική και οικονομική προσφορά τους, διατηρούν το σύλλογο ενεργό.

Σκοπός του Π.Σ.Λ.:

Σκοπός του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών είναι σύμφωνα με το καταστατικό του:

 1. Με κάθε νόμιμο μέσο, εξυπηρέτηση και προαγωγή των ηθικών, πνευματικών και γενικότερα των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών του, η ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφικότητας και η εξύψωση των μελών σε συνάρτηση με τα εκπαιδευτικά και επιστημονικά συμφέροντα αυτών.
 2. Η έρευνα και η μελέτη των προβλημάτων που απασχολούν την επιστήμη της λογοθεραπείας στην Ελλάδα και η προαγωγή, υποστήριξη και καθιέρωση αυτής της επιστήμης μέσα στα παγκόσμια προβλεπόμενα και παραδεδεγμένα πλαίσια.
 3. Η ανάπτυξη του συνδικαλιστικού πνεύματος και της συνεργασίας των μελών του και σε συνεργασία με άλλους φορείς και συλλόγους.

Κύρια χαρακτηριστικά του Π.Σ.Λ.:

 • Είναι ο πρώτος επιστημονικός – συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τους Έλληνες λογοπεδικούς (θεραπευτές λόγου, λογοθεραπευτές, λογοπαθολόγους) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με συνεχόμενες παρεμβάσεις στα αρμόδια Υπουργεία και Ταμεία παλεύει για τα δικαιώματα του κλάδου μας. Διαφυλάττοντας και αναπτύσσοντας την επιστήμη της Λογοθεραπείας, συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς, αρχές και υπηρεσίες, για τη μελέτη και την κατάθεση προτάσεων.
 • Ο Π.Σ.Λ. είναι νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ΄αριθ. 497/18/2/1982.
 • Είναι μέλος του Διεθνούς Συλλόγου Λογοπεδικών και Φωνιάτρων (International Association of Logopedists and Rhoniatrists – IALP). Είναι ιδρυτικό μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Λογοπεδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ESLA πρώην CPLOL – LCSTL)
 • Στον τομέα της εκπαίδευσης, ο Π.Σ.Λ. πραγματοποιεί προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και σεμινάρια, προς επαγγελματίες λογοπεδικούς – λογοθεραπευτές, φοιτητές λογοθεραπείας, καθώς και άλλους επαγγελματίες συναφών πεδίων.
 • Αναπτύσσει δράσεις στον επιστημονικό – εκπαιδευτικό, επαγγελματικό – συνδικαλιστικό τομέα, με τις συσταθείσες και λειτουργούσες Επιτροπές Εργασίας (ΕΕ) και Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος (ΟΕΕ)
 • Διενεργεί ομιλίες με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας, των επαγγελματιών προσχολικής και Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης και του κοινού.
 • Παρέχει υπηρεσίες, συμβουλευτικής, πληροφόρησης, γύρω από τα θέματα πρόληψης, διάγνωσης, έγκαιρης παρέμβασης και αντιμετώπισης προβλημάτων λόγου, φωνής, ακοής, κατάποσης, ομιλίας και επικοινωνίας, στον πληθυσμό που απευθύνεται στο σύλλογο.
 • Διοργανώνει Πανελλήνια, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, ομιλίες, συγκεντρώσεις για την ανάπτυξη της επιστήμης της Λογοθεραπείας και τη μεταφορά εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων στα μέλη του και σε άλλους επαγγελματίες υγείας. Ο Π.Σ.Λ., μέσα στα πλαίσια διεξαγωγής έρευνας και μελέτης της λογοπαθολογίας έχει οργανώσει 13 Πανελλήνια Συνέδρια και τον Μάιο 2021 το 14ο Πανελλήνιο – 1ο Διεθνές Συνέδριο Λογοθεραπείας.
 • Υλοποιεί μελέτες και έρευνες με σκοπό την παραγωγή επιστημονικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού υλικού (Φωνολογικό τεστ, Μέταφων Τεστ, Ανομι Λο 4), για την ενημέρωση και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, των μελών του, του επιστημονικού κόσμου και του ευρύτερου πληθυσμού στα θέματα της επιστήμης της Λογοθεραπείας. Το 2021 συστάθηκε νέα Επιτροπή Εργασίας Δοκιμασίας Ομιλίας Άρθρωσης με σκοπό την επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων του παλαιότερου φωνολογικού τεστ του Π.Σ.Λ., την επεξεργασία των νεώτερων δεδομένων για την διαμόρφωση νέας δοκιμασίας ομιλίας – άρθρωσης.
 • Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και επιστημονικά ιδρύματα για ανταλλαγή γνώσεων, κοινή εκτέλεση προγραμμάτων και δράσεων, συναφών με τους στόχους του Συλλόγου.
 • Είναι αρμόδιος για τη μελέτη και εκπόνηση επιστημονικών συγγραμμάτων, εντύπων, ανακοινώσεων στον τύπο, άρθρων κ.λ.π.. Το 1984 οργανώνουν την πρώτη προσπάθεια για την έκδοση κοινής ορολογίας με τίτλο «Βασικά Στοιχεία Ορολογίας της Παθολογίας Λόγου, Φωνής Ομιλίας». Στην ελληνική βιβλιογραφία συνέβαλε, επιπλέον, η έκδοση επιστημονικού περιοδικού του Π.Σ.Λ. αρχικά με τον τίτλο «Λογοθεραπεία» και αργότερα «Επικοινωνία».
 • Συνεργάζεται διεπιστημονικά με άλλες ειδικότητες και αντίστοιχους Συλλόγους.
 • Υλοποιεί προγραμμάτα για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην επιστήμη της Λογοπεδικής.

Στόχοι του Π.Σ.Λ.:

 • Ο Π.Σ.Λ. συνεργάζεται με άλλους επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς (συλλόγους, σωματεία κ.λ.π.) του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που έχουν συγγενείς με αυτόν σκοπούς.
 • Υποβάλλει και αναπτύσσει προς τους αρμόδιους Φορείς, Αρχές και Υπηρεσίες προτάσεις για τα ζητήματα που αφορούν στα μέλη του και την Λογοθεραπεία ως ειδική και ξεχωριστή επιστήμη.
 • Οργανώνει ή συμμετέχει σε διεθνή ή πανελλήνια συνέδρια, σεμινάρια διαλέξεις, ομιλίες, συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις με σχετικούς ή παρεμφερείς σκοπούς.
 • Πραγματοποιεί ανακοινώσεις δια του τύπου και κάθε είδους δημοσιεύσεις, εκδόσεις περιοδικών και βιβλίων καθώς και ενημερωτικού δελτίου για τα μέλη του.
 • Ενημερώνει το κοινό, τους αρμοδίους φορείς και τους επιστημονικούς συνεργάτες για τα θέματα των διαταραχών του λόγου, με συνέδρια, διαλέξεις, παραστάσεις και δημοσιεύσεις.
 • Εξελίσσει την Λογοθεραπεία σαν επιστήμη στην Ελλάδα σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα.

Σας προτείνουμε να διαβάσετε...

Πρόσφατα Άρθρα