ακολουθήστε τον ΠΣΛ στα social media:  

Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης οργανώνει και υλοποιεί σεμινάρια στοχεύοντας σε υψηλού επιπέδου συνεχιζόμενη εκπαίδευση από το 1982 που δημιουργήθηκε ο Π.Σ.Λ.

Η αναγκαιότητα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης υπαγορεύεται από την υποχρέωση του Λογοπεδικού να εξελίσσεται επιστημονικά , να αναπτύσσει τις γνώσεις και τις προσωπικές του ικανότητες, να συμβάλει στην προώθηση της επιστήμης μεταδίδοντας τις γνώσεις του καθώς και να εκπαιδεύεται συνεχώς και να προσαρμόζεται στα σύγχρονα δεδομένα ώστε να διασφαλίζεται η υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και φροντίδας.

Σε αυτό το πλαίσιο κύριο στόχο της Επιτροπής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης αποτελεί η ουσιαστική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μελών του Π.Σ.Λ. και όλων των συναδέλφων σε θέματα που αφορούν στην Παθολογία του Λόγου, της Φωνής, της Ομιλίας και της Επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα της Πρόληψης , της Αξιολόγησης και της Αποκατάστασης.

Η Επιτροπή προγραμματίζει και υλοποιεί σεμινάρια, ημερίδες, προγράμματα εποπτειών, διαδικτυακά ή διά ζώσης με έγκριτους στον χώρο ομιλητές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Σεμινάρια – webinars – διατίθενται διαδικτυακά με την μορφή on demand στο site του συλλόγου.

H Επιτροπή είναι ανοικτή σε προτάσεις για μελλοντικά σεμινάρια και περιμένει τις προτάσεις των συναδέλφων στην γραμματεία του συλλόγου στην διεύθυνση info@logopedists.gr.

Οι συνάδελφοι που θα ήθελαν να δουλέψουν στον τομέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης είναι ευπρόσδεκτοι και μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην γραμματεία του συλλόγου στην διεύθυνση info@logopedists.gr

Μέλη Επιτροπής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Αναστασία Λαμπρινού – Συντονισμός
Μαρία Βλασσοπούλου
Σπύρος Κούτρας
Θεοδώρα Μπόντσιου
Λένα Χαραλάμπους