ακολουθήστε τον ΠΣΛ στα social media:  

Επιτροπή Συνδικαλιστικών

Γκούντα Σταματία – Συντονισμός
Καλύβης Γιώργος
Κωστόπουλους Γιώργος
Οικονομίδου Ευαγγελία