ακολουθήστε τον ΠΣΛ στα social media:  

Επιτροπή για Δημόσιες Δομές, Υπουργείο Παιδείας & Υπουργείο Υγείας

Γκούντα Σταματία – συντονισμός
Αδάμου Παναγιώτης
Βασιλείου Βαγγέλης