ακολουθήστε τον ΠΣΛ στα social media:  

Επιτροπή για Δημόσιες Δομές, Υπουργείο Παιδείας & Υπουργείο Υγείας

Βασιλείου Βαγγέλης – Συντονισμός
Αδάμου Παναγιώτης
Βασιλείου Βαγγέλης