ακολουθήστε τον ΠΣΛ στα social media:  

Εγγραφή Μελών

Τακτικά μέλη

Τα υποψήφια μέλη μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@logopedists.gr ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στα γραφεία του Π.Σ.Λ. στη διεύθυνση:

Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών Ελ. Βενιζέλου 50 & Σαρανταπόρου, Τ.Κ 155 61 Χολαργός, Αττική

Για ανανέωση της συνδρομή σας στον Π.Σ.Λ. ως τακτικό μέλος κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τραπεζική Κατάθεση

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού:
Τράπεζα: ALPHA BANK 232002001000011
ΙΒΑΝ: GR0501402320232002001000011
Δικαιούχος: Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών
Στείλτε την απόδειξη πληρωμής στο email: info@logopedists.gr ή επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Π.Σ.Λ. στο τηλέφωνο 210.7779901

Οι απόφοιτοι τμημάτων της ημεδαπής

 •  Αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου
 • Προαιρετικά Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των γνωστικών αντικειμένων (θεωρία)
 • Προαιρετικά τίτλους Μεταπτυχιακού Διπλώματος – εάν υπάρχει –
 • Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος

Οι απόφοιτοι τμημάτων της αλλοδαπής

 • Αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη • Φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου λογοθεραπείας
 • Μετάφραση του ξενόγλωσσου πτυχίου λογοθεραπείας
 • Πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος
 • Μετάφραση προγράμματος σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας
 • Φωτοαντίγραφο αναγνώρισης του Πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ ή απόφαση αναγνώρισης προσόντων από το ΣΑΕΠ/ΑΤΕΕΝ
 • Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος
 • Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες σε Έλληνες, θα πρέπει να διαθέτουν κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.
 • Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο μητρώο μελών του Π.Σ.Λ. και μετά από γραπτή ενημέρωση που θα λάβετε από την γραμματεία του Συλλόγου, θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό 90€ της ετήσιας συνδρομής.

Δόκιμα μέλη – Φοιτητές ανώτατων Σχολών λογοθεραπείας (ΑΤΕΙ)

Για την εγγραφή σας στον Π.Σ.Λ. ως δόκιμο μέλος θα χρειαστείτε:

 • Φωτοαντίγραφο φοιτητικής ταυτότητας
 • Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος εξαμήνου.
 • Αίτηση Εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών -Λογοθεραπευτών. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Η εγγραφή των δόκιμων μελών στα μητρώα του Π.Σ.Λ έως την αποφοίτηση τους είναι δωρεάν . Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@logopedists.gr ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στα γραφεία του Π.Σ.Λ. στη διεύθυνση:

Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών Ελ. Βενιζέλου 50 & Σαρανταπόρου, Τ.Κ 155 61 Χολαργός, Αττική Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 777 99 01

Σας προτείνουμε να διαβάσετε...

Πρόσφατα Άρθρα