ακολουθήστε τον ΠΣΛ στα social media:  

Βιβλία

ΑΥΤΙΣΜΟΣ. ΘΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Στο παρόν βιβλίο παρατίθενται εργασίες από έλληνες και ξένους επιστήμονες, που ασχολούνται με την έρευνα στον τομέα του αυτισμού…

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από επιλεγμένες εργασίες, που παρουσιάστηκαν στο 10° συνέδριο του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών με θέμα τις Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού. Στο παρόν βιβλίο παρατίθενται εργασίες από έλληνες και ξένους επιστήμονες, που ασχολούνται με την έρευνα στον τομέα του αυτισμού. Η θεματολογία του βιβλίου εστιάζεται σε διαγνωστικά και διαφοροδιαγνωστικά θέματα, καθώς και σε θέματα σχετικά με τις θεραπευτικές τεχνικές παρέμβασης. Επίσης, γίνονται εκτενείς αναφοράς στην ελληνική πραγματικότητα και τις ανάγκες των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους στη χώρα μας.

Γλωσσικές δυσκολίες και γραπτός λόγος στο πλαίσιο της σχολικής μάθησης

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ) αποτελούν ένα σύνθετο ζήτημα που απασχολεί εκπαιδευτικούς, κλινικούς, ερευνητές. Στον παρόντα τόμο γίνεται μια προσπάθεια σφαιρικής προσέγγισης αυτού του ζητήματος. Παρουσιάζεται διεξοδικά το θέμα της πρόληψης, της αξιολόγησης και της αντιμετώπισής τους καθώς επίσης και οι εφαρμογές με χρήση ηλεκτρονικού και συμβατικού υλικού.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – Διεπιστημονική θεώρηση

Το παρόν βιβλίο προτείνει μια διεπιστημονική θεώρηση της λογοθεραπείας, λαμβάνοντας υπόψη τη συνάφειά της με κλάδους όπως την ιατρική, την ψυχολογία, τις παιδαγωγικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, και τη γλωσσολογία. Συζητούνται διεξοδικά σύγχρονες λογοθεραπευτικές προσεγγίσεις τόσο σε παιδιά όσο και σε ενηλίκους, οι οποίες στηρίζονται με βάση τη βιβλιογραφία αλλά και την εμπειρία από συγκεκριμένα κλινικά πλαίσια. Στόχος του είναι μια ολιστική προσέγγιση του ασθενούς με προβλήματα λόγου και επικοινωνίας, ώστε να βοηθηθεί από τη διεπιστημονική ομάδα με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – Αυτισμός, Διαταραχές Επικοινωνίας, Νευροεκφυλιστικές Διαταραχές

Γιατί ενδιαφέρουν την επιστημονική κοινότητα τόσο, αυτές οι τρεις κατηγορίες διαταραχών;

Οι διαταραχές επικοινωνίας της παιδικής ηλικίας, ενώ είναι πολύ κοινές, αποτελούν ακόμα ένα πεδίο που ενέχει πολλά ερωτηματικά για τον κλινικό. Απ’ την άλλη, οι διαταραχές αυτιστικού φάσματος με τον αυξανόμενο επιπολασμό τα τελευταία χρόνια οδηγούν στην ανάγκη για νέες και αποτελεσματικές μεθόδους για την αντιμετώπισή τους. Τέλος, οι νευροεκφυλιστικές διαταραχές είναι μια σχετικά νέα περιοχή κλινικής δράσης στη λογοθεραπεία, για την οποία όλοι θα πρέπει να έχουμε επίκαιρη ενημέρωση. Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να δώσει πληροφορίες και δεδομένα για αυτές τις τρεις θεματικές ενότητες, που θα καλύψουν την ανάγκη του αναγνώστη για νέα γνώση, και θα τον βοηθήσουν να καταλάβει το τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα σχετικά με αυτές τις παθολογίες.