ακολουθήστε τον ΠΣΛ στα social media:  

Αναζήτηση Μελών Π.Σ.Λ.

Πραγματοποιήστε την αναζήτηση με έναν από του παρακάτω τρόπους:

  1. Πληκτρολογώντας την πόλη (με πεζοκεφαλαία και τονισμό) στην οποία εδρεύει το μέλος του συλλόγου π.χ. Πάτρα
  2. Πληκτρολογώντας το νομό (με πεζοκεφαλαία και τονισμό) στον οποίο εδρεύει το μέλος του συλλόγου π.χ. Κυκλάδες
  3. Το επώνυμο του μέλους (με κεφαλαία χωρίς τονισμό) π.χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ