ακολουθήστε τον ΠΣΛ στα social media:  

Συνέδρια Π.Σ.Λ.

Συνέδρια ΠΣΛ και Πρακτικά Συνεδρίων


1ο Συνέδριο :

Έτος 1984, Αθήνα. Θέμα : «Λογοθεραπεία, σύγχρονες θεραπευτικές και εκπαιδευτικές τάσεις. Σύνδεση με ευρύτερα προβλήματα Υγείας»

Αποσπάσματα πρακτικών στο περιοδικό «Λογογραφεία, Μάρτιος 1984, τεύχος 1, Έτος Α


2ο Συνέδριο :

Έτος 1985, Αθήνα Θέμα : «Καθυστέρηση στην εξέλιξη του Λόγου, ης Ομιλίας και διαταραχές της άρθρωσης»

Στο δεύτερό του συνέδριο, Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών παρουσιάζει τον προβληματισμό γύρω από την καθυστέρηση στην εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας. Η καθυστέρηση στην εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας έχει αρκετά σοβαρές επιπτώσεις στην υπόλοιπη εξέλιξη του παιδιού : ψυχολογικές, κοινωνικές, μαθησιακές, ψυχολογικά προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς.


3ο Συνέδριο :

Έτος 1987, Αθήνα. Θέμα : «Αφασία – Δυσφασία Παιδιών και ενηλίκων. Όρια και δυνατότητες της Λογοθεραπείας»

Το 3ο συνέδριο του ΠΣΛ έχει σαν αντικείμενο μιαν ιδιαίτερη κατηγορία παθολογίας λόγου στους ενήλικες και στα παιδιά: αφασία – δυσφασία ενηλίκων και την παιδική δυσφασία ή σοβαρή εξελικτική γλωσσική διαταραχή παιδιών.
Η προτεραιότητα στην επιλογή του θέματος δόθηκε με βάση δύο κριτήρια :

α) το αίτημα που εξέφρασε το κοινό κατά τη διάρκεια του 2ου συνεδρίου
β) το γεγονός ότι ενώ η πάθηση αυτή αποτελεί για τους ενήλικες τον υπ’ αριθμό ένα επικείμενο κίνδυνο στην εποχή μας (εγκεφαλικά επεισόδια, τροχαία ατυχήματα) διαπιστώνουμε ότι γι’ αυτά τα άτομα που στις περισσότερες περιπτώσεις, εκτός από τη σωματική αναπηρία παρουσιάζουν μερική ή ολική απώλεια του λόγου, δεν υπάρχει λογοθεραπευτική αντιμετώπιση στις μονάδες νοσηλείας.


4ο Συνέδριο :

Έτος 1989, Αθήνα. Θέμα : «Βαρηκοϊα – Κώφωση στην παιδική και εφηβική ηλικία»
« Θα ήθελα να υπάρχουν υπότιτλοι για τις ειδήσεις των 9:00 που όχι μόνο βολεύουν σαν ώρα αλλά είναι και πιο πλήρεις….»
«Είναι φυσικό όταν πρωτοσυναντώ συνομήλικούς μου που να μην έχουν ξανασυναντήσει κάποιον που δεν ακούει, να νομίζουν ότι είναι καθυστερημένος….»
Αυτά είπε μεταξύ άλλων η Ι.Π. 17 χρονών στο 40 Πανελλήνιο Συνέδριο του Συλλόγου. Ίσως ήταν η πιο σημαντική ενότητα με θέμα :

  • «Τι σημαίνει να μην ακούω»
    «Τα προβλήματά μου σαν γονιός»
    «Τα προβλήματά μου σαν βαρήκοος»

Καυτά και αγωνιώδη ερωτήματα από γονείς και βαρήκοους – κωφούς.


5ο Συνέδριο :

Έτος 1991 , Θεσσαλονίκη. Θέμα : «Συνεργασία Λογοπεδικού – Εκπαιδευτικών σε θέματα βαρηκοϊας – Κώφωσης»
Οι εργασίες του 5ου Συνεδρίου αποτελούν τη συνέχεια και την ολοκλήρωση των
εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα το Νοέμβριο του 1989 και πραγματεύτηκε το θέμα «βαρηκοϊα – κώφωση στην παιδική και εφηβική ηλικία»


6ο Συνέδριο :

Έτος 1995, Αθήνα. Θέμα : « Τραυλισμός παιδιών, εφήβων και ενηλίκων»


7ο Συνέδριο :

Έτος 1998, Θεσσαλονίκη. Θέμα: «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες»


8ο Συνέδριο :

Έτος 2000, Αθήνα. Θέμα : « Ειδική γλωσσική διαταραχή – εξελικτική δυσφασία από την προσχολική στην εφηβική ηλικία»


9ο Συνέδριο :

Έτος 2002, Αθήνα. Θέμα : «Διαταραχές επικοινωνίας και λόγου. Πρόληψη, έρευνα, παρέμβαση και νέες τεχνολογίες στην Υγεία»


10ο Συνέδριο :

Έτος 2005, Θεσσαλονίκη, «Διαταραχές Επικοινωνίας. Αυτισμός : θέσεις και προσεγγίσεις»


11ο Συνέδριο :

Έτος 2007, Αθήνα, «Γλωσσικές δυσκολίες και γραπτός λόγος στα πλαίσια της σχολικής μάθησης»

Το συνέδριο απευθύνεται στους νηπιαγωγούς, ειδικούς δασκάλους, εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους γλωσσολόγους, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, παιδοψυχίατρους, νευρολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, επισκέπτες υγείας, νοσηλευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνιολόγους, στους ειδικούς / μέλη της διεπιστημονικής ομάδας των Κ.Ψ.Υ., Κ.Δ.Α.Υ. και Ιατροπαιδαγωγικών μονάδων και κέντρων, στους φοιτητές υποψήφιους λογοπεδικούς-λογοθεραπευτές, καθώς και σε φοιτητές των ειδικοτήτων που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο, στους παράγοντες αρμοδίων φορέων για την παιδεία και την ψυχική υγεία καθώς και σε γονείς.


28ο Παγκόσμιο Συνέδριο ΙΑΛΠ

Έτος 2010, Αθήνα, «International Association of Logopedics and Phoniatrics»


12ο Συνέδριο :

Έτος 2012, Αθήνα, «Κλινικές παρεμβάσεις στις διαταραχές λόγου και επικοινωνίας: διεπιστημονική προσέγγιση»

Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάδειξη της διεπιστημονικής διεργασίας στις διαταραχές λόγου και επικοινωνίας. Οι περισσότερες από αυτές τις διαταραχές αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης επιστημόνων από πολλά και διαφορετικά γνωστικά πεδία. Εξ αντικειμένου λοιπόν, οι κλινικές παρεμβάσεις στις διαταραχές λόγου και επικοινωνίας χρήζουν συνεργασίας διαφόρων συναφών ειδικοτήτων. Επιπλέον, οι σύγχρονες ολιστικές προσεγγίσεις απαιτούν την συνεισφορά από ένα ευρύ πεδίο επιστημόνων, καθώς και από την οικογένεια.


13ο Συνέδριο :

Έτος 2016, Αθήνα, «Συνέχεια στη γνώση, καινοτομία στην πράξη: 4 εκπαιδευτικά συμπόσια στη λογοπεδική επιστήμη»

Το Συνέδριο αυτό έρχεται να απαντήσει στην ανάγκη νέων αλλά και πιο έμπειρων συναδέλφων για σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και νέες θεραπευτικές μεθόδους στο κλινικό τους έργο. Η θεωρητική κατάρτιση του κάθε λογοπεδικού είναι σε συνεχή εξέλιξη και σαν κλινικός οφείλει να συνδέει τις υπάρχουσες γνώσεις του με καινοτόμες, αλλά και κλινικά ενδεδειγμένες τεχνικές, να γνωρίζει τη χρήση των νέων τεχνολογιών και της τηλεκπαίδευσης, να προσαρμόζει και να διευρύνει ανάλογα την κλινική του καθημερινότητα. Όλα αυτά θα τον βοηθήσουν να βελτιώσει και να εξελίξει την κλινική του πράξη.


14ο Συνέδριο :

Έτος 2021, Αθήνα, 14ο Πανελλήνιο – 1ο Διεθνές Συνέδριο Λογοθεραπείας «Χτίζοντας Γέφυρες»

Σκοπός του συνεδρίου είναι η επικοινωνία, η αλληλεπίδραση και η συζήτηση μεταξύ των ερευνητών όλων των χώρων καθώς και των φοιτητών κάνοντας μια επισκόπηση των τελευταίων εξελίξεων στον τομέα της πρόληψης, της θεραπείας, της αξιολόγησης και των πιο ελπιδοφόρων προοπτικών εφαρμογής των ερευνών και των νέων τεχνολογικών εργαλείων.