ακολουθήστε τον ΠΣΛ στα social media:  

Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος για την Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ)

Συντονίστρια: Βαΐτση Σάντρα

Μέλη: Αρλέτου Καλλιόπη, Γιουβάνη Ελένη, Δεσύλλα Βασιλική, Διαμαντή Μαρία, Καραγιαννάκη Δέσποινα, Κόνιαρη Αθηνά, Κουτσιανάς Παντελή, Λαμπρινού Αναστασία, Λευθέρη Κατερίνα, Μαξίδου Ελίνα, Πατριάρχη Ελένη

Ο όρος Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή έχει αντικαταστήσει άλλους όρους με συνηθέστερο αυτόν της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής (SLI).

H ΑΓΔ αποτελεί μία δυσκολία κατανόησης και έκφρασης του λόγου. Ξεκινά στην νηπιακή ηλικία, επηρεάζει τη μαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία και συνοδεύει το άτομο ως και την ενήλικη ζωή του, επιδρώντας στην κοινωνική, συναισθηματική και επαγγελματική πορεία του. Η ΑΓΔ δεν είναι μία ιδιαίτερα ορατή δυσκολία, είναι όμως αρκετά συχνή, καθώς 2 περίπου παιδιά σε κάθε σχολική τάξη εμφανίζουν τα συμπτώματα. Συχνά, συνυπάρχει με άλλες δυσκολίες όπως την ΔΕΠΥ, την Δυσλεξία και τα υψηλά επίπεδα άγχους.

Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη παρέμβαση από λογοθεραπευτές συμβάλλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση της ΑΓΔ.

Σκοποί της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος για την ΑΓΔ είναι:

  • Η ευαισθητοποίηση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη διαταραχή.
  • Η παρουσίαση και διάδοση των σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων.
  • Η δημιουργία υποστηρικτικών δικτύων για άτομα που παρουσιάζουν ΑΓΔ και τις οικογένειές τους.
  • Η συνεργασία με ανάλογους διεθνείς φορείς για ενημέρωση και έρευνα.