ακολουθήστε τον ΠΣΛ στα social media:  

Επιτροπή Εργασίας Δοκιμασίας Ομιλίας Άρθρωσης (ΔΟμΑ)

Η Επιτροπή Εργασίας Δοκιμασίας Ομιλίας Άρθρωσης συστάθηκε με σκοπό τη δημιουργία μίας νέας συστοιχίας δοκιμασιών σε σχέση με την φωνολογική/ αρθρωτική ανάπτυξη των παιδιών που μεγαλώνουν στην Ελλάδα.

Στόχοι της Επιτροπής είναι να επικαιροποιήσει τα αποτελέσματα του παλαιότερου φωνολογικού τεστ του Π.Σ.Λ. σε σχέση με τα στάδια φωνητικής και φωνολογικής ανάπτυξης και να επεξεργαστεί νεότερα δεδομένα για τη διαμόρφωση της νέας δοκιμασίας ομιλίας-άρθρωσης.

Το νέο διαγνωστικό εργαλείο που θα διαμορφωθεί, θα βοηθάει τους κλινικούς στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου φωνολογικού προφίλ. Επιπλέον, φιλοδοξεί να τους οδηγεί στον τρόπο σχεδιασμού της παρέμβασής τους, μέσα από ένα μοντέλο εντοπισμού των υποκείμενων διεργασιών που οδηγούν στη διαταραχή.

Επόπτες:
Βλασσοπούλου Μαρία, Δεσύλλα Βασιλική, Κούτρας Σπυρίδων, Μύρκος Βασίλειος,

Εκτελεστική ομάδα:
Δημητρακή Βικτώρια, Κασιμάτη Αλεξάνδρα, Σταυρακάκη Βασιλική, Τσάκαλου Ροδάνθη

Συνεργάτες:
Νικητοπούλου Χριστίνα, Πετεινού Κάκια, Τάλλη Ιωάννα